Du är här: Startsidan
Fritidshemmet
Om Stiftelsen
Munterbladet
Kalendariet
Waldorfpedagogik
Länkar
Startsidan
 

 

Välkomna till fritidshemmet Munters hemsida!

VÅR VISION
Vi vill sträva efter att i en
skapande miljö och genom

en rik social samverkan
mellan barn och vuxna kunna

ge barnen det mod som tiden kräver
för att gå ut i livet

med livsglädje, öppet sinne,
tolerans och initiativkraft.

Fakta om fritidshemmet
Stiftelsen Munter är ett fristående fritidshem som är knutet till Kristofferskolan. Fri lek, ekologiskt tänkande och strävan efter en hemlik, trygg och lugn miljö kan sammanfatta vårt arbete här på Munter.

Vi har plats för 181 barn i åldern 7-9 år från Kristofferskolan på 5 olika avdelningar i vackra lokaler belägna på Marklandsbacken i Bromma, en lummig höjd på skolans område. Kristofferskolan är den första och äldsta waldorfskolan i Sverige, som för drygt 50 år sedan fick statligt tillstånd som skola med waldorfpedagogik.

Fritidshemmet drivs utifrån en antroposofisk grundsyn och med waldorfpedagogisk inriktning. Vi strävar efter att skapa en miljö där barnen kan andas ut efter skoldagen och det ingår i vårt uppdrag att ge barnen rika möjligheter till fri lek och eget skapande i en miljö som tar hänsyn till alla deras sinnen.

Vi ser också som vår uppgift att ge barnen en social kompetens och möjlighet att utveckla sin inre kraft samt tolerans mot andra människor. Pedagogiken och medarbetarna utgår från att alla vuxna fungerar som förebilder för barnen samt det faktum att alla barn är en tillgång i barngruppen. Stor vikt läggs vid att barnen ska få uppleva en estetisk miljö med vackra färger, former och naturmaterial.

I vårt uppdrag ingår också att servera goda och näringsrika mellanmål till barnen. Vi är måna om att alla livsmedel ska vara av god kvalitet och använder i största möjliga utsträckning biodynamiska eller kravmärkta varor. Alla våra tvätt- och rengöringsmedel är av miljövänligt slag.

  TFN. 08 50 58 58 66/68
munter@minpost.nu
POSTADRESS OCH
BESÖKSADRESS
Marklandsbacken 11
168 36 Bromma
ORG NR 802015-8922
PG 970398-4


 
Webmaster: Anna Rantonen | Design: Onesodatwostraws | tack till Kristofferskolan för webbutrymme